GDPR

GDPRZpracování osobních údajů

 1. Registrací na těchto stránkách udělujete Administrátorovi těchto internetových stránek (dále jen Správce) souhlas, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů zpracovával tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení / přezdívka
 • e-mail
 • fotografie žáka
 • IP adresa přihlášeného počítače a cookies

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu provozu třídních internetových stránek, nejdéle do roku 2022, tedy do ukončení základní školní docházky žáků. IP adresa a cookies budou zpracovávány po dobu nejdéle 30 dnů od přihlášení na stránky.

 1. Osobní informace jsou zpracovávány z následujících důvodů:
 • Jméno, příjmení / přezdívka a e-mail je nutné zpracovávat za účelem přihlášení na internetové stránky www.mojeweberovka.cz, vkládání nových příspěvků a rozesílání informací o nových příspěvcích.
 • Zpracování fotografií žáků slouží za účelem reportážní činnosti školních aktivit ať již během výuky nebo mimo ni organizovaných třídou, třídním učitelem nebo školou ZŠ MŠ Weberova.
 • IP adresa přihlášeného počítače a cookies jsou zpracovávány za účelem ochrany stránek proti reklamním robotům a ochraně proti počítačovým útokům.
 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu správce třídních internetových stránek nebo třídního učitele.
 2. Zpracování jména, emailu a fotografie je prováděno výhradně Správcem. IP adresy a cookies jsou zároveň poskytovány automatizovaným systémům pro ochranu stránek proti reklamnímu spamu.
 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány,
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě zpět vzetí souhlasu o zpracování osobních údajů budou vaše údaje z databáze odstraněny bez zbytečného odkladu. Informace již obsažené v příspěvcích na internetových stránkách (zejména jméno nebo fotografie) zůstanou zachovány v souladu se zákonem. 

 

Gustav Bazala, v.r.
admin (v) mojeweberovka (.) cz

V Praze, dne 9. 4. 2018

poslední úprava 9. 4. 2018